1. Advisorkhoj
  2. Results

Life Insurance Advisors in Sodarpur behala

Found 9 Life Insurance Advisors in Sodarpur behala

Rajesh Koradia

Graduate, AFP / Exp. 10 yrs

Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal - 700029

Ajay Kumar Chowdhury

BCom / Exp. 1 yrs

Gopal Nagar, Kolkata, West Bengal - 721301

RAMAKANT MAHAWAR

B.COM(HONS) LLB AICWA MD(AM) CPFA / Exp. 25 yrs

Dalhousie, Kolkata, West Bengal - 700001

Subhra Bitan Mukherjee

B.Com / Exp. 8 yrs

Shyam Bose Road, Kolkata, West Bengal - 700027

Soumen Chowdhury

Graduate / Exp. 12 yrs

Behala, Kolkata, West Bengal - 700034

Neelam Dhankani

Graduate / Exp. 4 yrs

New Alipore, Kolkata, West Bengal - 700053

Krishna Mishra

Graduate / Exp. 4 yrs

Parnasree Pally, Kolkata, West Bengal - 700060

Somrit Samanta

Graduate / Exp. 5 yrs

Parnasree Pally, Kolkata, West Bengal - 700060

Panchu Naskar

B Sc, IRDA, AMFI / Exp. 10 yrs

Behala, Kolkata, West Bengal - 700034

© 2016 Advisorkhoj - A Gamechanger Business Services (I) Pvt. Ltd. Brand - All Rights Reserved

Feedback