1. Advisorkhoj
  2. Results

Life Insurance Advisors in Baruipur

Found 15 Life Insurance Advisors in Baruipur

Prabir Kumar Jana

B.COM(H) / Exp. 12 yrs

Garia, Kolkata, WEST BENGAL - 700094

Rajesh Koradia

Graduate, AFP / Exp. 10 yrs

Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal - 700029

Murli Dhar Chaudhary

LLB, B.Com / Exp. 25 yrs

Ajoy Nagar, Kolkata, West Bengal - 700075

Fundscoop Advisors Private Limited

CA, CS, B.Com, LLB / Exp. 7 yrs

Santoshpur Avenue, Kolkata, West Bengal - 700075

Mohanlal Debnath

B.Sc. / Exp. 8 yrs

Kasba, Kolkata, West Bengal - 700042

AWADHESH KUMAR

B.E. / Exp. 40 yrs

Dhakuria, Kolkata, West Bengal - 700031

RAMAKANT MAHAWAR

B.COM(HONS) LLB AICWA MD(AM) CPFA / Exp. 25 yrs

Dalhousie, Kolkata, West Bengal - 700001

Sanjay Kumar Mukherjee

DME,GDMM / Exp. 3 yrs

Garia, Kolkata, West Bengal - 700084

Subhra Bitan Mukherjee

B.Com / Exp. 8 yrs

Shyam Bose Road, Kolkata, West Bengal - 700027

Mohamud Shahzada

B.A / Exp. 3 yrs

Topsia, Kolkata, West Bengal - 700039

Debraj Sengupta

Graduate / Exp. 6 yrs

Netaji Nagar, Kolkata, West Bengal - 700040

Panchu Naskar

B Sc, IRDA, AMFI / Exp. 10 yrs

Behala, Kolkata, West Bengal - 700034

SHANKER SINGH

B.COM / Exp. 29 yrs

Haridevpur, Kolkata, West Bengal - 700082

Khokan Karmakar

IRDA, NISM-VIII, Diploma Mech / Exp. 1 yrs

Jadavpur University, Kolkata, West Bengal - 700032

BISWANATH SAHA

BSC / Exp. 5 yrs

Regent Park, Kolkata, West Bengal - 700040

© 2016 Advisorkhoj - A Gamechanger Business Services (I) Pvt. Ltd. Brand - All Rights Reserved

Feedback