1. Advisorkhoj
  2. Results

Tax Return Preparers in Parade

Found 15 Tax Return Preparers (TRPs) Advisors in Parade

Anurag Awasthi

P.G / Exp. 2 yrs

Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208006

Megha Mehra

P.G / Exp. 2 yrs

Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208006

Akhilesh Kumar

MBA / Exp. 6 yrs

Rawatpur, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh - 208019

Shailendra Yadav

B.Com / Exp. 2 yrs

Shashtri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Preeti Tripathi

M.Com / Exp. 2 yrs

Shashtri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Ritu Pareek

MBA / Exp. 2 yrs

Shashtri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Ankita Pandey

P.G / Exp. 2 yrs

Brahma Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208012

Anuj Shukla

LLB / Exp. 2 yrs

Kaushalpuri, Kanpur, Uttar Pradesh - 208012

Vikash Singh Negi

MBA / Exp. 2 yrs

Shashtri Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208005

Divya Jain

M.Com / Exp. 2 yrs

Brahma Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208012

Lalit Kumar Yadav

MBA / Exp. 2 yrs

Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

Sumit Kumar Dixit

MBA / Exp. 2 yrs

Birhana Road, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

Abhinav Misra

Graduate / Exp. 2 yrs

Civil Lines, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

Deepanshu Sahu

P.G / Exp. 2 yrs

Khalasi Line, Kanpur, Uttar Pradesh - 208001

Asish Kumar Bhartiya

CA / Exp. 2 yrs

Jawahar Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208012

© 2016 Advisorkhoj - A Gamechanger Business Services (I) Pvt. Ltd. Brand - All Rights Reserved

Feedback